Roskilde Trail - Støttemedlemsskaber


Vi tilbyder 3 forskelle støttemedlemsskaber for Roskilde Trail. Klik på beløbet herunder, som du ønsker at støtte Roskilde Trail med: 


150 Kr  

500 Kr

1000 Kr         


Do's and Dont's på Mountainbike spor

RMK vil gerne gå forrest og være gode ambassadører for mtb på sporene!

Følg disse vigtige retningslinjer

Når du som Mountainbiker færdes i skoven er det vigtigt at overholde disse enkle retningslinjer:
  1. Kør ikke på kortlagte og navngivne fortidsminder (Høje, grave, hulveje, stendiger og lignende).
  2. Respektér SNS eller skovejerens skiltning med “Mountainbike forbudt”. De er opsat af en dybereliggende grund.
  3. Nedsæt farten til under 10 km/t når der sker tæt passage af andre skovgæster (Send i forbifarten gerne et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens image, hver gang).
  4. Værn om og vær med til at beskytte skovens liv – dyr, flora og fauna.
  5. Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede stier og spor. Kørsel på anlagte grusstier, MTB-spor, uofficielle trampestier og øvrige cykelspor er fuldt lovligt.
  6. Det er forbudt at skabe nye spor.
  7. Kør aldrig uden hjelm.
  8. Tag dit skrald med hjem.
  9. Pas på sporene "ride it dont slide it" eller sagt på dansk - lav bremsespor i underhylerne, ikke på sporet!
  10. Vis hensyn når du overhaler. Vent til der er plads på sporet og sig så "hej - jeg kører om din højre/venstre side" når du overhaler.

Trekronersporet

Længde 7.5 km

Højdemeter 190 m

Beskrivelse: Let kuperet singletrack i middel sværhedsgrad. Sporet er oftest tørt selv efter kraftig regn da det ligger i en gammel grusgrav. Beplantning er generelt lav, men der er også enkelte skovstykker. Det blev etableret i 2011 og der arbejdes løbende med forbedringer. Blandt andet er der planer om at lave en knap 2 km lang Downhill-flow park i stykket ned mod Frederiksborgvej. Udbygningen forventes at blive færdig i 2013.

Link til kort

Link til Naturstyrelsens folder

Link til GPS fil

 

Avnstrup (det hvide spor)

Længde 9.2 km

Højdemeter 290 m

Beskrivelse: Forholdvis teknisk spor. Sporet bevæger sig igennem både løv- og nåleskov, krydser to vandløb og byder på en del meget tekniske nedog ikke mindst opkørsler. Kan være noget mudret i regnfulde perioder, men er rimelig hurtgit til at tørre op de fleste perioder.

Link til kort

Link til Naturstyrelsens folder

 

Boserup sporet

Længde 10 km

Højdemeter info kommer

Boserup MTB-spor er et 10 km langt singletrack, der kommer rundt i hele skoven. Sværhedsgraden er middel, og sporet har ikke mange højdemeter at byde på. Dog byder sporet på nogle kortere tekniske nedkørsler og kurvesving. Sporet giver hele vejen rundt god mulighed for at blive udfordret i sin sving teknik.
Boserup MTB-spor er blevet til i efteråret 2012, som et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalparken Skjoldunge landet og RMK.

Link til kort

Link til GPS fil

 

Roskiller

En RMK-specialitet! Turen er en kombination af de lokale spor kendt som en Roskiller. Ordometeret når gerne op på den anden side af 60 km i kombinationen af Trekronersporet, Boserup Skov, Sagnlandet Lejre, Det hvide spor i Avnstrup plus det løse. Turen køres ofte på søndage.