Roskilde Trail

I Roskilde Mountainbike Klub er vi heldige at være omgivet af en række forskellige spor som vi er stærkt afhængige af til vores træning.

Fire af disse spor er befinder sig i skove under Naturstyrelsen - det der også kendes som statsskove - indenfor Roskilde Kommunes grænser.

Sporene er over årene blevet anlagt af forskellige ildsjæle og sporgrupper - i alle tilfælde med deltagere med en vis tilknytning til Roskilde Mountainbike Klub, men med lokal opbakning som hovedkilden til det frivillige arbejde over årene.

En del af Roskilde Mountainbike Klubs formålsparagraf er udbredelse af kendskab til mountainbike, samt bygning og vedligeholdelse af mountainbikespor, og vi er derfor meget stolte over den tre-partsaftale Naturstyrelsen og Roskilde Kommune indgik med Roskilde Mountainbike Klub tilbage i 2018, med start i 2019, og som stadig kører.

Aftalen indebærer at Naturstyrelsen lægger areal, Roskilde Kommune økonomisk støtte, og Roskilde Mountainbike Klub frivillig arbejdskraft og administration til at bygge og vedligeholde de fire spor.

Sporgrupperne er stadig lokalt funderede, da det efter vores erfaring fungerer bedst ift. at skabe samhørighed og fællesskab, men Roskilde Mountainbike Klub fungerer som støttende samlingspunkt for økonomi, administration, godkendelser, etc.

Følg Roskilde Trail på Facebook-side eller læs om de fire spor på siderne herunder.