Politik for talentudvikling i Roskilde Mountainbike Klub

 

Formål:

Roskilde Mountainbike Klub har igennem flere år arbejdet med udvikling af unge talenter. Klubben understøtter talenternes rejse fra at være unge talenter, til at kunne køre på højeste nationalt og internationalt niveau i senior årene.

Denne politiks formål er sikring af talentudviklingen fortsætter og forbedres fremadrettet til glæde for de mange medlemmer i Roskilde Mountainbike Klub, for lokalsamfundet og for dansk cykelsport.

Roskilde Mountainbike Klub’ politik for talentudvikling vender løbende tilbage til denne for at sikre politiken er passende og opdateret.

 

Grundlæggende principper:

Roskilde Mountainbike Klub ønsker at skabe de bedste rammer for talentudvikling på tværs af alder, køn. Vi tager udgangspunkt i tre værdier: glæde, passion og disciplin.

Vi træner sammen som hold og klub. Vi har en masse venner i klubben. Vi giver den gas og sveder sammen, men husker hyggen og lave sjov, spas, gak og løjer. Når vi sætter startnummer på cyklen og kører løb, er vi seiøse og målrettede.
 

Vi skal favne de unge talenter men fastholde de unge hvor udviklingen følger lidt efter.

Vi skal bringe dem godt ind i en voksen elite verden som hele mennesker.

 

ATK i træningen (Aldersrelateret trænings koncept):

I Roskilde Mountainbike Klub arbejdes der med ATK træningsmateriale for hver aldersgruppe U11, U13, U15, U17 og U19 – anbefalingerne er i store træk delt op i en vinterperiode og en forår, sommer, efterårs- periode.

RMK følger anbefalingerne fra DCU i forhold til træningsmængder og -mix til den enkelte aldersgrupper. .

Til fællestræningerne deles rytterne op i 3 til 4 grupper efter alder, men også ud fra styrke og tekniske færdigheder. Vi har endvidere hold for nybegyndere. U19 til U23 ryttere kan ligeledes træne med vores seniorer.

Seniorerne og U23 arbejder ud fra samme principper med differentieret træning på alle niveauer opdelt i en vinterperiode og en forår-, sommer- og efterårsperiode.

 

Talentudvikling gennem:

- Organiseret træning på både MTB spor, skov- og landevej på et højt fagligt niveau

- Udvikling på både det fysiske niveau, det taktiske niveau og det tekniske niveau

- Træningslejre/træningssamlinger i ind- og udland

- Deltagelse i store anerkendte cykelløb i ind- og udlandet mod Ungdoms eliteryttere

- Personlig udvikling samtale mellem træner og atlet.

- Teambuilding – udvikling af rytternes samarbejds- og teamspirits kompetencer

 

Trænerkapacitet på et højt fagligt niveau:

Roskilde Mountainbike Klub arbejder hen i mod, at træning- og talentudvikling sker på et højt fagligt niveau svarende til, at der er/tilknyttet trænerkapacitet på diplomtræner niveau.

 

I RMK arbejder vi ud fra "Talent er et mindset" - vi fokuserer ikke på resultater for at vore ryttere er defineret som talent