(1) Kontingent
Betalingsplan
Årligt
Tilmeldte
225/2000
Kort beskrivelse
kontingentet prisen justeres automatisk ned jo senere på året indlemdelsen sker
Pris under 16 år
Pris over 16 år
50 (100) kr.
200 (400) kr.
Tilmeld