Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Generalforsamling 2022

Kære RMK medlemmer, så er det tid til den årlige generalforsamling! - I år har vi ingen begrænsninger, og forventer derfor at kunne afholde det indendørs

Onsdag den 16. marts ved Boserupgård, Boserupvej 84 , 4000 Roskilde - kl. 19.00

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning fra formanden

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse

 5. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår

 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag om støttemedlemsskaber fra bestyrelsen: Forslag til vedtægtsændringer
  Forslag vedr. Sponsorater fra Ivan Christensen: Forslag om rammer vedr sponsorater

 7. Øvrige forslag sendes til bestyrelsen på formand@roskilde-mtb.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Følgende er ikke på valg:

 • Lisbeth Hassenkam, kasserer

 • Carsten Jensen, Næstformand


Følgende er på valg:

 • Rune Ryding, formand (modtager genvalg)

 • Henriette Falk Jørgensen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)

 • Nikolaj Larsen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)

 • Claus Nordahl, bestyrelselsmedlem (modtager ikke genvalg)

 • Christian Rahbæk Knudsen, bestyrelsesmedlem (udtræder efter 1 år - genbesættes for 1 år)

 • Kaare Frogne, suppleant (modtager genvalg)

 • Op til yderligere to medlemmer kan vælges ind hvis der er interesse.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt og orienteringspunkter


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen!

Vi i bestyrelsen glæder os til en hyggelig aften

Husk at tilmelde dig via klubmodul, så ved vi hvor meget kage og vand vi skal stable på benene.

Mvh
Bestyrelsen, RMK
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
16.03.2022
Tidspunkt
16.03.2022 kl. 19.00 - 16.03.2022 kl. 22.00
Sted
Boserupgård
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'